MISSIE

TAU is een beweging binnen de franciscaanse familie in Vlaanderen die in 2011 in het leven werd geroepen door de Franciscanen, Kapucijnen en Clarissen.

De beweging wil de spiritualiteit van Franciscus en Clara van Assisi op een eigentijdse manier aanwezig stellen, beleven, vormgeven en uitdragen in de samenleving. Hun geschriften, waarin ze de weg van Jezus Christus volgden, zijn een bron van verdieping en inspiratie voor het denken, doen en handelen van de beweging.

Er wordt gewerkt vanuit de overtuiging dat de franciscaanse spiritualiteit een actueel en leven gevend antwoord biedt op de spirituele noden van deze tijd. Waarden als eerbied voor de schepping, eenvoud, verbondenheid en kwetsbaarheid worden in dialoog en ontmoeting beleefd.

Vanuit een eigentijdse evangelische bewogenheid wil TAU als franciscaanse beweging verbonden en vrijmoedig aanwezig zijn binnen de brede kerkgemeenschap en tegelijk open en gastvrij zijn voor iedereen die spiritueel op zoek is.

Door een aanbod van ontmoetingsmomenten, bezinningen, pelgrimsreizen en vormingen biedt TAU geïnteresseerden de kans kennis te maken met en zich te verdiepen in de Franciscaanse spiritualiteit, haar te beleven en mee uit te dragen.

De beweging wordt gedragen en geleid door geëngageerde vrijwilligers, stafmedewerkers, broeders en zusters.

VISIE

TAU wil een duurzame beweging zijn die de franciscaanse spiritualiteit aanwezig stelt, beleeft, doorgeeft en deelt te midden van mensen, te midden van de huidige samenleving. Dit krijgt gestalte door franciscaanse kernwaarden zoals eenvoud, verbondenheid en kwetsbaarheid authentiek voor te leven. Er worden daarbij nieuwe wegen gezocht om de franciscaanse spiritualiteit in deze tijd vorm te geven.

TAU wil de spiritualiteit van Franciscus en Clara vertalen naar de huidige tijd en voor een breed publiek beschikbaar en toegankelijk maken.