Tijdens de Franse revolutie (1789) is het idee ontstaan van de 'levée en masse': iedere burger heeft de plicht zijn vaderland te verdedigen. Massaproductie van oorlogswapens voor en tijdens WOI maakt deze democratisering van de oorlogsvoering praktisch uitvoerbaar. Het oorlogsgeweld wordt zo geïndustrialiseerd. De gevolgen laten zich dan ook over geheel de wereld diepgaand voelen:

 

  • 70 miljoen soldaten worden ‘lijdend voorwerp’ en geofferd op het altaar van de techniek en het vaderland. De oorlog is gevoerd door een gigantische machine waar soldaten een mechanisch onderdeeltje van uit maken. Met als smeerolie: ‘Plicht voor het vaderland’,‘ blinde gehoorzaamheid aan het gezag’, ‘een diepe instinctieve overlevingsdrang’ en de ‘hechte kameraadschap’ tussen de soldaten van eenzelfde divisie.

 

  • Nog nooit zijn zoveel mensen persoonlijk getuige geweest van de gruwel van de oorlog. Zowel aan het front als achteraf thuis laat de confrontatie met de miserie van de oorlog diepe littekens na. 80 % van de toenmalige wereldbevolking is in 1918 in oorlog met elkaar. Het wereldgebeuren en de geschiedenis van miljoenen families botsen met elkaar en zijn sedert 1914 innig met elkaar vervlochten. Prof Jay Winter (VS) stelt: ‘ We zijn vandaag allemaal slachtoffer van beide wereldoorlogen, dit bindt de mensheid en is de basis voor een universeel herdenkingspatroon’   Ieder huisje heeft zijn WOI en/of WOII kruisje. 

Dit hoofdstuk is vrij naar ' De Eerste Wereldoorlog' prof. Hew Strachan