“Mijn broer is hier”

 

Als hulpbisschop in Rio de Janeiro was dom Helder

Camara goed thuis in de zogenaamde “hogere

milieus”. Maar ook een arme kon bij hem aankloppen.

Zoals nu ook weer: een zwarte, vader van vijf

kinderen, en zonder werk. Of de bisschop iets kon

doen voor hem?

Prompt belt Helder Camara een bevriende industrieel

"Vriend, mijn broer is hier. Hij is op zoek

naar werk en een inkomen voor zijn gezin. Misschien

kunt u hem helpen?” – “Laat hem maar komen”

klinkt het aan de andere kant.

Maar wanneer de man er aankomt en zich kenbaar

maakt, begrijpt onze industrieel er niets meer van.

Helder Camara krijgt het naar zijn hoofd geslingerd:

“Je vraagt werk voor je broer – maar je stuurt me

een neger!” Wat aan dom Helder deze goddelijke,

onbevangen woorden ontlokt: “Als God ons aller

Vader is – dan zijn wij toch broers?”

 

Leestip: Marcelo BARROS, Dom Helder Camara, Averbode, 2006