Werken aan vrede gaat hand in hand met werken aan een meer duurzame samenleving. Een vredesgemeente ontwikkelt acties op 5 domeinen: kans armoede, beleid-visieontwikkeling, bestuurlijke organisatie, burgerbetrokkenheid, de kleine en de grote vrede. Mogelijke acties rond kans armoede aanpak zijn:

 

Nr 1: Kans armoede bestrijding!

 

  • Een dorpsrestaurant biedt goedkope maaltijden aan en ontmoeting voor jong en oud;
  • Er is een budgetbegeleidingsdienst voor personen met financiële problemen ;
  • Er is -al dan niet intergemeentelijke- een voedselbank en spullendienst;
  • Alleenstaande moeders krijgen- op eigen verzoek- een buddy- vrijwilliger;
  • Er is een buddy werking voor het onthaal en de begeleiding van nieuwkomers en voor mensen in een psychisch kwetsbare situatie;
  • Kinderen uit kansarme milieus krijgen wekelijks huiswerkbegeleiding;
  • Sociale rechten worden automatisch en proactief toegekend via een verplichte automatische rechtentoets voor kwetsbare doelgroepen: vrouwen in echtscheiding die nog niet gewerkt hebben, werkloze migranten, alleenstaande studenten of pas afgestudeerde jongeren, alleenstaande thuiswonende senioren;
  • Bij de aanleg van nieuwe wijken en inbreidingsprojecten mikt het beleid op een gezonde huisvestingsmix voor jong en oud, van arm en rijk....;
  • Er zijn voldoende kwaliteitsvolle sociale woningen;
  • Er is een permanente en gestructureerde controle op de kwaliteit van het onderste segment van de huisvestingsmarkt: er wordt proactief opgetreden- huurprijzen worden actief gemonitord - de overheid grijpt in bij manifest financieel overgewaardeerde huurprijzen;