Werken aan vrede gaat hand in hand met werken aan een meer duurzame samenleving. Een vredesgemeente ontwikkelt gelijktijdig acties op 5 domeinen: kans armoede, beleid-visieontwikkeling, bestuurlijke organisatie, burgerbetrokkenheid, de kleine en de grote vrede. Waar wenselijk en haalbaar worden die acties intergemeentelijk of via combinatietaken (cfr kleine gemeenten) aangepakt. Mogelijke acties rond kans armoede aanpak zijn:

 

Nr 1: Kans armoede bestrijding!

 • Een dorps/buurtrestaurant biedt goedkope maaltijden aan en ontmoeting voor jong en oud;
 • Er is een budgetbegeleidingsdienst voor personen met financiële problemen ;
 • Er is een voedselbank en spullendienst;
 • Er is een buddy werking voor het onthaal en de begeleiding van nieuwkomers, voor mensen in een psychisch kwetsbare situatie en voor alleenstaande moeders;
 • Kinderen uit kansarme milieus krijgen wekelijks huiswerkbegeleiding;
 • Sociale rechten worden automatisch en proactief toegekend via een verplichte automatische rechtentoets voor kwetsbare doelgroepen: vrouwen in echtscheiding die nog niet gewerkt hebben, werkloze migranten, alleenstaande studenten, pas afgestudeerde jongeren en alleenstaande thuiswonende senioren;
 • Bij de aanleg van nieuwe wijken en inbreidingsprojecten mikt het beleid op een gezonde huisvestingsmix voor jong en oud, van arm en rijk....;
 • Er zijn voldoende kwaliteitsvolle sociale woningen;
 • Er is een permanente en gestructureerde controle op de kwaliteit van het onderste segment van de huisvestingsmarkt: er wordt proactief opgetreden- huurprijzen worden actief gemonitord - de overheid grijpt in bij manifest financieel overgewaardeerde huurprijzen;
 • In steden is een kamerbeleid onderdeel van een breder huisvestingsbeleid: er zijn kwaliteitslabels conform aan die van de studentenkoten, met bijhorende controles;
 • De BKO is laagdrempelig uitgebouwd: zowel financieel, als qua ligging, als qua uren en telt minstens 1 begeleider/ster per 10 kinderen;
 • De gemeentelijke kleuterklas telt 1 kleuterjuf /man per 10 kinderen cfr. de eerste 1000 dagen bepalen de inhoud van het 'levensrugzakje' en zijn daarom van levensbelang: blijven de kinderen later al dan niet in kans armoede leven ? 
 • De gemeente geeft als werkgever het goede voorbeeld: het biedt ook tewerkstellingskansen aan mensen met een beperking, mensen met een kans armoede achtergrond, erkende vluchtelingen ...