“Zoals ook wij vergeven…”

 

Wie het tijdens de Tweede Wereldoorlog opnam

voor de joden moest er vroeg of laat aan geloven.

Zo raakte ook Mgr. Théas, op dat ogenblik hulpbisschop

in Montauban, in de gevangenis. Maar ook

daar nam hij geen blad voor de mond. Hij hield

zijn medegevangenen, Franse officieren, krasse Jezuswoorden

voor: “Bemin uw vijanden”, “Vergeef

ons, zoals ook wij vergeven.”

Geen wonder dat hij kort na zijn bevrijding volmondig

‘ja’ zei toen hem werd gevraagd om mee

zijn schouders te zetten onder een beweging voor

verzoening tussen Fransen en Duitsers. 13 maart

1945: de vredesbeweging Pax Christi – “de vrede

van Christus” – was geboren!

Vanuit dit elan mocht bisschop Théas in 1948 als

een van de eerste Fransen opnieuw het Duitse

grondgebied betreden. Op een dag van boete en

bezinning in Kevelaer kreeg hij het woord.

En weet je hoe hij begon? Nee, niet: “Wij vergeven

u van harte wat u ons volk hebt aangedaan.”

Wel: “Vergeef ons, Fransen, wat wij doorheen de

eeuwen uw volk hebben aangedaan.” Het werd als

een wonder ervaren, in de volle zin van het woord.

Eerlijk, ontwapenend.

 

Meer info over Pax Christi, wereldwijd en hier bij ons in Vlaanderen?

Zie: www.paxchristi.org en www.paxchristi.be.