Werken aan vrede gaat hand in hand met werken aan een meer duurzame samenleving. Een vredesgemeente ontwikkelt acties op 5 domeinen: kans armoede, beleid-visieontwikkeling, bestuurlijke organisatie, burgerbetrokkenheid, de kleine en de grote vrede. Mogelijke acties rond beleid-visieontwikkeling zijn:

Een transparant, duurzaam en ethisch beleid en bestuur

 

 • De ‘algemeen belang’ reflex: elke beleidskeuze en bestuurshandeling stelt het algemeen belang voor particulier - en eigenbelang;
 • De ‘mondiale reflex’: bij relevante beleidskeuzes, wordt ook een ‘mondiale bril’ opgezet, als erkenning van de lokale mondiale verbondenheid;
 • Er is een deontologische code voor gemeenteraadsleden en ambtenaren waarin transparantie, duurzaamheid en ethiek verankerd worden;
 • De gemeente tekent de VVSG-engagementsverklaring; ‘global goals, local focus’: agenda 2030 wordt de rode draad in het gemeentelijk meerjarenplan, de missie en visie in het bijzonder;
 • De bevoegdheden Noord-Zuid samenwerking, Gelijke Kansen, Milieu en Duurzame Ontwikkeling en vredesbeleid worden samengevoegd binnen 1 schepenambt: ‘de mondiale schepen ‘;
 • Er is een ‘mondiale/duurzaamheidsambtenaar’, al dan niet intergemeentelijk, die samen met het middenveld het beleid concreet maakt;
 • Alle ambtenaren volgen – 1 keer per legislatuur- een cursus ‘Geweldloosheid in Omgang en Conflicthantering’ en een infosessie rond de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.
 • Overheidsmiddelen worden ‘als een goede huisvader’ en op een duurzame wijze beheerd.
  • De gemeente kiest voor een eerlijk, schoon en ethisch aankoop- en investeringsbeleid: Producten van eerlijke handel, inbegrepen brandstoffen; Lokale producten; Producten met lage milieu-impact; Schone kleren voor alle gemeentewerkers; Koolstof- en grondstofarme producten.
  • Spaargelden en beleggingen van de gemeente worden toevertrouwd aan duurzame (fossielvrije) fondsen en ethische banken. 
 • Via de vorming  'perinataal verliesconsulent' vinden gemeentelijke zorgverleners de nodige houvast om ouders en gezinnen te ondersteunen na hun perinataal verlies en hen bij te staan in hun verdere rouwproces.