Wat is mededogen?

 

 • Positieve gedachten en gevoelens die aanleiding geven tot hoop, moed, vastberadenheid en innerlijke kracht;
  • De wens dat andere wezens vrij zijn van lijden of moeilijkheden;
  • Opmerking: Liefde is de wens dat andere wezens gelukkig zijn;

 

 • Is niet hetzelfde als medelijden, mededogen lijdt niet met de ander mee (het lijden is eruit):
  • We leven mee met het leed van de ander zonder dit leed onszelf toe te eigenen,
   • Je probeert te begrijpen wat hem of haar raakt.
  • We laten het lijden bij de ander, we luisteren intuïtief en oordelen niet: ‘ik begrijp je en ik voel met je mee’- ‘ ik erken je voelen’ 
   • Medelijden is een emotie;
   • Mededogen is een geestestoestand van wijsheid en gelijkmoedigheid, het resultaat van een innerlijke ontwikkeling;
  • Gaat uit van gelijkwaardigheid en zoekt verbinding met de ander via intuïtief luisteren- luisteren met het hart;

 

 • Mededogen ervaren maakt dat je je gezien en gehoord voelt, je ervaart daarin een vorm van bestaansrecht- mogen zijn wie je bent en mogen voelen wat je voelt;
  • Dit heeft een heilzaam effect.

 

 • Doorheen de eigen kwetsbaarheid, erkennen/herkennen we de kwetsbaarheid van de ander:
  • ‘De honger van de ander is heilig’;
  • In onze lijfelijkheid zijn we zeer kwetsbaar: cfr ziekte, honger, pijn .. en weten we wat het is om kwetsbaar te zijn;
  • Deze ‘lotsverbondenheid’ is basis van onze verantwoordelijkheid voor de lijdende ander- voor de keuze om niet weg te lopen;

 

Kenmerken

 • Onvoorwaardelijk;
 • Onpartijdig;
 • Zoekt geen dominantie, geen macht;
 • Geweldloos;
 • Vrij van oordelen- onbevooroordeeld;
 • Vraagt om ons leeg te maken- belang van meditatie;
  • Pas als we leeg zijn, luistert ons hele wezen: het is een direct intuïtief begrijpen van datgene wat nooit gehoord kan worden met het oor of begrepen met het verstand;
  • De ander niet beladen met adviezen, geruststellingen, eigen meningen of gevoelens;
 • Waardengericht: de keuze om bewust vanuit onze behoeften en waarden te handelen en niet vanwege:
  • Plichtsbesef;
  • Extrinsieke beloningen;
  • Vermijden van schuld, schaamte of straf;
 • Mededogend zijn ook voor jezelf: lief voor jezelf zijn en jezelf met zachtheid en mildheid behandelen.