Mantel van Franciscus - kerk La Verna 

Wie geeft wat hij heeft…

 

Iemand staat aan je deur

en vraagt een stuk stof,

wat doe je dan?

Iemand die het koud heeft,

en geen warme kleren?

Dan zoek je toch wat je geven kan?

Dat vond Franciscus ook.

En toen de broeders lieten weten

dat er in het hele klooster

niets te vinden was om weg te schenken,

besloot hij zelf een stuk

uit zijn kloosterkleed te snijden.

Maar zijn overste,

bezorgd om de zieke Franciscus,

verbood het hem.

“Dan moet je er wel

iets anders op vinden!”

vond Franciscus.

Toen beslisten de broeders

elk iets van hun eigen kledij af te staan.

En sinds die dag, als Franciscus

onderweg een mantel aangeboden kreeg,

dan nam hij die maar onder één voorwaarde aan:

dat hij hem zelf weer weg mocht schenken

als iemand hem meer nodig had dan hij!