De globale benadering van de 17 duurzaamheidsdoelstellingen van de VN  - alles is één- sluit perfect aan bij de bril die Franciscus hanteerde om naar onze wereld te kijken. Alles hangt met alles samen én wij mensen zijn onderdeel van een groter geheel. Moest je het Zonnelied vertalen in beleidsdoelstellingen dan kom je - hoe dan ook - bij deze duurzaamheidsdoelstellingen terecht. 

 

Het Zonnelied van Franciscus van Assisi (1225)

 
Het Zonnelied, Lied van de Zon of Het Loflied op de Schepselen, wordt beschouwd als een van de eerste literaire werken in het Italiaans. Franciscus prijst God in het lied voor alles op aarde, voor de zon, de lucht, alle dieren, bomen en planten.  Het lied brengt ons in verbinding met de Schepping. Het richt onze blik op het wonder van de natuur.  Al dat wonderbaarlijke om ons heen maar ook in ons zelf, draagt iets Goddelijks in zich. Luisteren naar het lied brengt troost, heling en tederheid. Het voedt ons mededogen voor onszelf en de wereld rondom ons.
 
Allerhoogste, almachtige, goede Heer, van U zijn de lof, de roem, de eer en alle zegen. U alleen, Allerhoogste, komen zij toe en geen mens is waardig uw naam te noemen.
 
Wees geprezen, mijn Heer met al uw schepselen, vooral door mijnheer broeder zon, die de dag is en door wie Gij ons verlicht. En hij is mooi en straalt met grote pracht; van U, Allerhoogste, draagt hij het teken.
 
Wees geprezen, mijn Heer, door zuster maan en de sterren. Aan de hemel hebt Gij ze gevormd, helder en kostbaar en mooi.
 
Wees geprezen, mijn Heer, door broeder winden door de lucht, bewolkt of helder, en ieder jaargetijde ,door wie Gij het leven van uw schepselen onderhoudt.
 
Wees geprezen, mijn Heer, door zuster water, die heel nuttig is en nederig, kostbaar en kuis.
 
Wees geprezen, mijn Heer, door broeder vuur, door wie Gij voor ons de nacht verlicht; en hij is mooi en vrolijk, stoer en sterk.
 
Wees geprezen, mijn Heer, door onze zuster, moeder aarde, die ons voedt en leidt, en allerlei vruchten voortbrengt, bonte bloemen en planten.
 
Wees geprezen, mijn Heer, door wie omwille van uw liefde vergiffenis schenken, en ziekte en verdrukking dragen. Gelukkig wie dat dragen in vrede, want door U, Allerhoogste, worden zij gekroond.
 
Wees geprezen, mijn Heer, door onze zuster de lichamelijke dood, die geen levend mens kan ontvluchten. Wee hen die in doodzonde sterven; gelukkig wie zij in uw allerheiligste wil vindt, want de tweede dood zal hun geen kwaad doen.
 
Prijs en zegen mijn Heer, en dank en dien Hem in grote nederigheid.
 

Luister hieronder naar het Zonnelied, gezongen door Geert Fierens, én laat je erdoor raken. (uit "Franciscus spreekt", Roeach vzw.)

Wil je meer weten over de figuur van Franciscus ? Deze link heeft je een mooi historisch overzicht aangevuld met hedendaagse reflecties over zijn leven en wat hij voor ons kan betekenen op vandaag.

Bekijk deze boeiende ted talk over ‘natural intelligence’ 

https://youtu.be/MDJ6XrwlfH8

Over duurzaam kerk zijn.

Beelden uit het land van Franciscus: Umbrië, de plekken waar hij geweest is: La Verna, Assisi, Spoleto, Gubbio, Rivo Torto...