Vredeswerk

 

In Assisi had het conflict

tussen bisschop en burgemeester een climax bereikt.

De bisschop sprak een banvloek uit.

De burgemeester diende hem van antwoord

met een algehele boycot.

Een schande, vond Franciscus.

En vooral dat niemand moeite deed

om die twee weer bij elkaar te brengen.

Dat deed hij dan maar.

Twee broeders gaf hij opdracht

om tot bij de burgemeester te gaan.

Ze moesten hem uitnodigen om met zijn gevolg naar

het paleis van de bisschop te trekken.

Daar hielden twee zangers zich al klaar

om het Zonnelied te zingen,

met een nieuwe strofe:

“Geloofd bent u, mijn Eeuwige, door wie vergeving schenken.”

De burgemeester, die opkeek naar broeder Franciscus,

werd geraakt tot in het diepste van zijn ziel.

Hij vroeg de bisschop om vergeving.

Waarop de bisschop zelf hem bij de hand nam

en bekende “Van aard ben ik opvliegend en driftig.

Zo is het nu eenmaal. Vergeef me!”

En ze omarmden elkaar.