Helemaal genezen !

 

Met deze melaatse was het niet uit te houden.

Hij schold en sloeg naar de broeders

die hem in Godsnaam verzorgden.

En wat nog erger was:

hij spotte met Gods heilige naam.

“Dat hij zijn plan trekt!”

Met deze boodschap

trokken ze naar Franciscus.

Maar die dacht:

“Dat pak ik anders aan.”

“God geve je vrede, dierbare broeder!”

Zo ging hij de man tegemoet,

en luisterde toen lang en geduldig

naar het geklaag en gevloek van de zieke.

Daarna trok hij zich terug om te bidden.

“Ikzelf zal je verzorgen.

Wat wil je dat ik voor je doe?” –

“Was me maar. Van kop tot teen.

Mijn lichaam stinkt. Ik walg ervan.”

Met warm water en geurige kruiden,

en een medebroeder die de emmer hanteerde,

begon Franciscus hem te wassen,

van kop tot teen, eigenhandig.

Het verhaal gaat dat de melaatse genas,

overal waar Franciscus hem aanraakte.

En dat hij tot inkeer kwam en spijt kreeg van alles

wat hij vroeger in zijn wanhoop had gezegd en gedaan.

Zo werd hij weer gezond, naar lichaam en naar ziel