Een krachtdadig vredesbeleid stelt zich tot doel de positieve duurzame vrede:

 • te bewaren en te bevorderen, via preventieve diplomatie, conflictpreventie en vredesopbouw;
 • te herstellen via peace making en peace keeping;
 • te verankeren via peace building /vredesopbouw.

Enkele stapstenen mbt. vredesopbouw zijn: 

Vredesopbouw 

Continuering peacekeeping

Verzoening- waarheidscommissies

 • Een omvattend internationaal compensatiemechanisme  creëren, met als eerste stap een internationaal schaderegister: de aanvaller in een niet gerechtvaardigde oorlog, betaalt voor de aangerichte schade;
 • Herstel van de waardigheid van de slachtoffers;
 • Gezamenlijke rouwmomenten slachtoffers en daders;
 • Aanbevelingen institutionele hervormingen;
 • Afspraken rond herinneringspraktijken en geschiedenisonderwijs: tegen het eigen nationaal narratief  cfr ‘ enige waarheid die telt, is die van het eigen volk’  - ‘veroordeelden zijn martelaren van de waarheid’ ;
 • Oprichting van een herinneringsmuseum ;

 

Identiteitsvorming- en versterking: ‘trots zijn positief invullen’

 • Teruggave van gestolen kunstwerken/ erfgoed relicten;
 • De betrokkenheid van de lokale gemeenschap bij en deelname aan de bescherming van cultureel eigendom (CP) bevorderen ( Bleu Shield)

 

Integratie van ex- strijders

 • Tewerkstellingsprojecten;
 • Psycho sociale begeleiding: cfr zelfmoorden bij ex- soldaten;
 • Specifieke aanpak van kindsoldaten: controle gevoel terug geven; 

 

Herstel/ versterken van huishoudens- familieverbanden

 • Bestrijden van seksueel geweld;
 • Bestrijden van familiegeweld;
 • Bestrijden van kind huwelijken;
 • Ondersteuning kwetsbare jongeren;
 • Gezinshereniging;  

 

Heropbouw/versterken en bevorderen van behoorlijk bestuur en een goede administratie

 • Corruptie vermijden/bestrijden;
 • Opmaak nieuwe grondwet;
 • .. zie preventief luik

 

Heropbouw/versterken en bevorderen van rechtstaat en justitie

 • Hervorming veiligheidssector: politie- cfr straffeloosheid/corruptie vermijden;
 • Rol van lokale tradities inzake rechtspraak- volkstribunalen;
 • Technische bijstand databeheer;
 • Drempelverlagende acties rechtspraak;
 • Fonds voor slachtoffers van folteringen en slavernij;
 • Berechten oorlogsmisdadigers voor Internationaal gerechtshof;
 • ..zie preventief luik

 

Heropbouw /versterken van de civiele maatschappij; capaciteitsherstel

 • Rol van vrouwen benadrukken/ondersteunen; 'Moeders voor vrede' actief ondersteunen;
 • Re-integratie van vluchtelingen;
 • Proces van trauma herstel versnellen ( cfr model ‘therapie communautaire) ;
 • ...zie preventief luik 

Heropbouw/ versterken van het onderwijs

 • Technische bijstand;

 • Expertise deling;

 • Buitenlandse stages leerkrachten in opleiding;

 

Heropbouw/ versterken van de gezondheidszorg

 • Uitbouw medische basis dienstverlening;
 • Uitbouw  psycho – sociale basisdienstverlening;
 • Drempelverlagende acties;

 

Heropbouw/ versterken van het regulier leger

 • Opleiding van kaderpersoneel- disciplinaire aanpak ( cfr ex rebellen en straffeloosheid die hieruit voortvloeit);
 • Uitrusten van een basisdefensie ( cfr quotum);
 • Corruptie vermijden/bestrijden;

 

Herstel economisch weefsel- Marchal plan op maat

 • Duurzaam beheer van de natuurlijke rijkdommen; corruptie vermijden/bestrijden;
 • Ethisch en duurzaam bankieren; 
 • ...zie preventief luik