7 monniken van deze groep trappisten van Tibhirine werden vermoord in 1996. Links: prior Christian de Chergé.

Frère Luc, mijn vriend en broer

 

De film “Des hommes et des dieux” vertelt het verhaal van de monniken van Tibherine, en hun besluit om in Algerije te blijven, ondanks het gevaar dat ze daardoor liepen. In het voorjaar van 1996 werden ze effectief ontvoerd en vermoord. Acteur Michael Lonsdale vertolkt in die film de rol van frère Luc,  de tachtigjarige arts.

Over frère Luc schrijft hij het volgende:

“Frère Luc draag ik nog altijd mee in mijn gebed. Voor mij is hij een toonbeeld van echte vroomheid, een groot voorbeeld. Wat een leven! Een halve eeuw lang heeft hij zijn leven aan God gegeven. Een leven van zelfopoffering, van dienstbaarheid aan zijn medemensen. Een antwoord op een van de allermooiste zinnen uit het evangelie: ‘Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden.’ De monniken van Tibherine begrepen dat hun leven in gevaar was, maar ze bleven op post om tot het uiterste broederlijk, met elkaar delend en in onderling respect samen te leven. Het land verlaten zou voor hen betekenen dat ze de Algerijnse mensen in de steek lieten. Net zoals zijn medebroeders hield Luc van deze mensen. Door te weigeren het klooster te verlaten, heeft hij hun zijn leven gegeven.”

Trouw is hij gebleven aan zijn diepste ideaal, en heeft daarmee wel op een heel bijzondere manier zorg gedragen voor zichzelf…

Lees: Christophe HENNING & Dom Thomas GEORGEON,  Frère Luc. Monnik en arts in Tibherine, Halewijn, 2011. Zie de film van Xavier Beauvois, “Des hommes et des dieux” (2010)