Bijbel te koop!

 

“Een aalmoes asjeblief,

ik heb niets om van te leven.”

Franciscus schoof de vraag door:

“Petrus, wil es kijken wat we hebben

om moeder te eten te geven.”

Petrus aarzelde.

Het voedsel dat hij nu kon geven was geen antwoord:

deze vrouw zat helemaal aan de grond.

“Ons Bijbelboek, wat ze daarvoor krijgt,

dat zou misschien volstaan,” zei Petrus,

“maar stel je voor, dan hoort

niemand van ons nog het Woord,

de Bron waaruit wij leven!”

“Schenk haar maar dat Bijbelboek,”

zei Franciscus zonder verpinken, “dan kan ze het verkopen.

Wie doet wat Jezus zegt

zal ook wel weten wat Hij vraagt,

en wat hij mag verhopen!”