Een krachtdadig vredesbeleid stelt zich tot doel de positieve duurzame vrede:

 • te bewaren en te bevorderen, via preventieve diplomatie, conflictpreventie en vredesopbouw;
 • te herstellen via peace making en peace keeping;
 • te verankeren via peace building /vredesopbouw.

Enkele stapstenen mbt. peace making en peace keeping zijn: 

Peace making en peace keeping

 

Bewaken ‘staak het vuren’

 

Urgente humanitaire hulp; korte termijn

 • Voedsel, kleren, huisvesting;
 • Medische zorgen- urgentie geneeskunde;
 • Psycho- sociale zorgen; oa kindsoldaten

 

Post militaire handelingen

 • Ontwapening – demobilisatie
  • Beheer/ verminderen van lichte wapens;
  • inzamelen van alle oorlogswapens;
  • Vernietigen wapens;
 • Ontmijning;
  • Versterken plaatselijke capaciteit van ontmijning;
  • Onderzoek naar en ontwikkeling van aangepaste ontmijnings technologieën;
  • Sensibilisering gevaar van mijnen;
  • Ondersteuning organisaties als Handicap International:

Ondersteunen van politieke processen om akkoorden na te komen

 • Herstel gezag van de overheid;
 • Afspreken van strategische kaders waarbinnen de internationale hulp zal plaatsvinden in nauwe samenspraak met sleutelfiguren uit het middenveld;

Hulp bij terug keer en re-integratie vluchtelingen

 • Gezinshereniging;
 • Psycho-sociale begeleiding vluchtelingen- traumabehandeling;