De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen worden door de Verenigde Naties  gepromoot als dé wereldwijde doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. Voor elke gemeente vormen ze een buitenkans én een kapstok om samen met het middenveld, de bevolking, bedrijven en verenigingen, een duurzame wereld uit te bouwen met meer rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid.

 (Meer info over deze doelstellingen: https://www.sdgs.be/nl

Als coach bundelt de gemeente alle positieve krachten op dit vlak, zorgt voor afstemming, samenhang en dynamiek. In een gestructureerd overleg wordt samen een visie op maat van de gemeente ontwikkeld. Het Franciscaanse gedachtengoed onderstreept hierbij het belang van:

  • een globale benadering van het gebeuren in al zijn facetten ( integraal beleid);
  • een proactieve benadering: belang van preventief en vooruitziend werken ;
  • de cultuur van het respectieder persoon in zijn waarde latenbelang van erkenning en waardering van competenties, voorrang voor geweldloosheid en fatsoen, van dialoog en bruggen bouwen ; 
  • het lange termijnwerken: belang van duurzame ontwikkeling, geen 'ad hoc' beslissingen, van een gedragen visie, van een dynamisch en coherent ambtenaren kader;  
  • samenwerking met respect voor culturen ,tradities en politieke overtuigingen voor zover ze  de menselijke waardigheid en het algemeen belang voorop stellen, respect voor een andere cultuur begint met de cultuur van het respect ; 

 

Elk gemeentelijk vredesbeleid vertrekt vanuit volgende :

  • kernprincipes/grondregels: conflictpreventie- geweldloosheid, duurzame ontwikkeling, sociale rechtvaardigheid, cultuur van het respect, cultuur van rust en 'met mate';
  • kernwaarden: vrijheid- verantwoordelijkheid, waarheid- rechtvaardigheid- gerechtigheid, gelijkwaardigheid -naasten- en dierenliefde-respect, positivisme- creativiteit- leergierigheid, recht op waardig leven, fatsoenlijke dialoog en tegenstem, burger –betrokkenheid, zelfredzaamheid - zelfbeheersing, eenvoud - stilte- met mate, verbondenheid- zorgzaamheid- mededogen- kwetsbaarheid;

 

Het vormt een gehele uitdaging om die zachte waarden anno 2023, binnen het gemeentelijke democratisch besluitvormings- en dus machtskader, in de praktijk te brengen. Woorden wekken, voorbeelden trekken.

Welke concrete acties geven vorm aan die waarden op vandaag ? Een overzicht van stapstenen ter inspiratie wat een vredesgemeente allemaal kan betekenen. Gesneden koek voor de gemeentelijke meerjarenplannen die vrede belangrijk vinden.