Werken aan vrede gaat hand in hand met werken aan een meer duurzame samenleving. Een vredesgemeente ontwikkelt gelijktijdig acties op 5 domeinen: kans armoede, beleid-visieontwikkeling, bestuurlijke organisatie, burgerbetrokkenheid, de kleine en de grote vrede. Waar wenselijk en haalbaar worden die acties intergemeentelijk of via combinatietaken (cfr. kleine besturen) aangepakt. Mogelijke acties rond een duurzaam 'gemeentenest' zijn:

Een proper en duurzaam ‘gemeentenest’

 

 • Over het huishouden van de gemeente zelf:
  • De 17 SDG’s vormen de rode draad in de visie en missie van de gemeente, tot stand gekomen met alle betrokkenen (politici, ambtenaren, adviesraden);
  • Er worden geen nieuwe dieselwagens meer aangekocht- Deel autorijden wordt aangemoedigd;
  • In 2030 rijdt minstens 75 % van het gemeentelijk wagenpark op elektriciteit;
  • Elektrische fietsen zijn beschikbaar voor dienstverplaatsingen van eigen personeel;
  • De gemeente maakt enkel gebruik van groene energie;
  • Er bestaat een investeringsplan om de overheidsgebouwen duurzamer te maken oa energiezuiniger;
  • Met het doorlichtingssysteem TRAKSIS wordt de werking van de gemeente gescreend op haar duurzaamheid: de resultaten worden meegenomen in het meerjarenplan én gedeeld in het infoblad;
  • cultuurzaam, de TOOLKIT voor een duurzame cultuur-, jeugd- en mediasector wordt actief gebruikt in de diensten vrije tijd van de gemeente;
  • Het aankoopbeleid van de gemeente wordt stapsgewijs verduurzaamd. In alle lastenboeken worden duurzaamheidscriteria ( bv. eco-score voertuigen, bio voeding) en sociaal ethische criteria standaard ( bv sociale economie, art.’60-gers) meegenomen, de gids voor duurzame aankopen biedt de nodige criteria;
 • De korte keten - de verbinding tussen consument en lokale producent- wordt gestimuleerd, bv. door bio markten te faciliteren, of door de grootkeukens van de gemeentescholen, RVT en andere diensten en instellingen van het lokaal bestuur te voorzien van biologische voeding (seizoensgebonden) van producenten uit de omgeving;
 • De gemeente heeft een uitgewerkt trage- wegen plan;
 • De gemeente heeft een uitgewerkt anti- zwerfvuil plan;
 • Er is een investeringsplan om:
  • de straatverlichting energie-efficiënter te maken;
  • om afvalwater collectief te zuiveren, en een premie voor IBA’s aan de particulieren te verstrekken;
  • publieke ruimtes te ‘ontharden’;
 • Jaarlijks worden er evenveel nieuwe vredesbomen geplant als er kinderen geboren worden en mensen sterven in de gemeente;
 • Er wordt enkel FSC gelabeld hout gebruikt in gemeentelijke bouw/ verbouwings-projecten of bij de inrichting van de publieke ruimte;
 • Alle drukwerk van de gemeente heeft het PEFCTM en FSC® keurmerk. Ze houden rekening met sociale, economische en milieuaspecten en hebben betrekking op de herkomst van hout en houtproducten uit duurzaam beheerd bos. Er worden enkel 100% bio-inkten gebruikt;
 • Roken is verboden in alle openbare gebouwen en op alle publieke plaatsen;
 • Het Burgemeestersconvenant voor klimaat en energie van de EU wordt ondertekend: het betreft een engagementsverklaring tot het versneld koolstofvrij maken van hun grondgebieden tegen 2030, het versterken van hun capaciteit voor aanpassing aan de onvermijdelijke gevolgen van klimaatverandering en de zorg dat al hun burgers toegang hebben tot veilige, duurzame en betaalbare energie;
 • Nieuwbouw en verbouwingen behouden, herstellen of versterken op een creatieve manier de identiteit van de streek: de locus waarde wordt meegenomen in de afwegingen bij het afleveren van een stedenbouwkundige vergunning.