Een krachtdadig vredesbeleid stelt zich tot doel de positieve duurzame vrede:

 • te bewaren en te bevorderen, via preventieve diplomatie, conflictpreventie en vredesopbouw;
 • te herstellen via peace making en peace keeping;
 • te verankeren via peace building /vredesopbouw.

Enkele stapstenen mbt. peace making en peace keeping zijn: 

Peace making en peace keeping

Bemiddeling en het faciliteren van dialoog tussen strijdende partijen

 • Vredesakkoord met staak het vuren;
 • Missie ter controle van het staak het vuren;

 

Pre militaire fase

 • De rode lijnen duidelijk stellen tav. de agressor - hem officieel informeren over de gevolgen.
 • In beslagname van goederen- bevriezen van kapitalen van machthebbers en hun omgeving- politieke en economische;
 • Economische boycot gericht op de wapenindustrie agressor ;
 • Opvang van vluchtelingen;
  • B fast 2.0 – noodopvang : werken met een 'vrijwilligerspool' stand by - zie theoretisch model rampenaanpak;
  • Veilige opvang nabij risicogebied;
   • Duurzame woon units voorzien- zie link met saneren sloppenwijken;
   • Zelfredzaamheid- realiseren van een ‘common’- internationaal ‘safe area’ – cfr. concept zatopia:
   • Traumabegeleiding;
  • Veilige opvang bij ons:
   • Inzetten op huisvesting en tewerkstelling;
   • Integratiebeleid- belang van een buddywerking;
   • Traumabegeleiding – zie expertise bundelen van universiteiten;
   • Particuliere opvang- pleegzorg;
 • In veiligheid brengen van kunstwerken en roerend erfgoed van nationaal en internationaal belang – cfr. Identiteits-bepalend.

 

Burger- en hulpverlenersbescherming in post- en oorlogsgebieden

 • Inlichtingen verzamelen ifv. inschatten 'rode lijnen'.
 • Via VN resolutie: rode lijnen militair en niet militair afdwingen.
 • ‘No fly’ zone afdwingen;
 • Veiligheidszones uitbouwen:
  • In eerste instantie voor vluchtelingen met inzet van troepen ( in een te rechtvaardigen oorlog - zie 6 voorwaarden vlg. professor em. Dr. Roger Burggraeve )
  • In tweede instantie: op erfgoedplekken van regionaal/nationaal/ internationaal belang.
 • Veiligheidscorridors voorzien tussen die zones;
 • Straffeloosheid op het oorlogstoneel in 'real time' aanpakken door :
  • het versterken van de rol van het ICC: zie performant internationaal kader;
  • het inzetten van het universele jurisdictie op het middenkader van 'oorlogsmachines'.

klik op deze afbeelding om de cursus: 'gedreven tussen  goed en kwaad' up te loaden.