Werken aan vrede gaat hand in hand met werken aan een meer duurzame samenleving. Een vredesgemeente ontwikkelt acties op 5 domeinen: kans armoede, beleid-visieontwikkeling, bestuurlijke organisatie, burgerbetrokkenheid, de kleine en de grote vrede.

Inwoners betrekken bij het beleid: met hun stem, met hun handen...  

 

  • Er is een ambtenaar, al dan niet intergemeentelijk, die dorps- en adviesraden actief ondersteund;
  • Het college overlegt minstens 2 keer per jaar gezamenlijk met de besturen van de dorps- en adviesraden;
  • Bewoners, jong en oud, krijgen -bij aanvang - inspraak bij elk inrichtingsproject van het openbaar domein of van gebouwen;
  • Jaarlijks is er een bedankingsmoment voor alle vrijwilligers, actief in de gemeente;
  • Het socio- culturele middenveld krijgt voldoende materiële en financiële ondersteuning;
  • Jaarlijks besteed het gemeentelijk infoblad aandacht aan bestaande inspraakkanalen en de wettelijke inspraakmogelijkheden bij lokale en hogere overheden;
  • Jaarlijks gaat er een gestructureerd en neutraal gemodereerd publiek burgerdebat met het bestuur rond actuele uitdagingen door- dit debat blijft online beschikbaar;
  • Bewoners worden als aandeelhouders betrokken bij 'handen uit de mouwen' acties van de gemeente: aanpak zwerfvuil, aanplanten bomen, hangen nestkastjes, peter/meters van fiets- of wandelroutes, vrijwilligers op het speelplein, leesouder in school of bib. , lid energie coöperatieven ea ;
  • Er is een 'vrijwilligersloket': één aanspreekpunt voor het vrijwilligerswerk in de gemeente waar vraag en aanbod elkaar ontmoeten.