Talrijk zijn de organisaties (NGO's  ea ) die zich hier en ginder inzetten voor een duurzame vrede.  Om er maar enkele te noemen: Rode Kruis, Amnestie International, Handicap International, Human Right Watch, ICAN, Artsen zonder grenzen, Vredesactie, Broederlijk Delen, Damiaan actie, Mayors for Peace, Foster Parents.....

 

We vermelden heel in het bijzonder onze beide partners van het vredespad van Franciscus: Pax Christi en de Minderbroeders Franciscanen.  Op Westhoekniveau treedt Westhoek Vredeshoek in de sporen van de voorbije herdenkingsjaren van de Groote Oorlog :‘Van oorlogsherdenking naar Vredeswerking’.

 

Vlaanderen en België hebben geen 'vredesoverlegorgaan' waarin ze samen met de NGO's hun krachten kunnen bundelen, acties op elkaar afstemmen, elkaar versterken en kritisch reflecteren tav. het Vlaams, Federaal en internationaal vredesbeleid.  Nochtans erkent Defensie bv. het belang van ' comprehensive approach' met de NGO's . Hoe wordt dit dan structureel opgezet ?