De inhoud van het wandelgidsje is het resultaat van het denkwerk van een werkgroep bestaande uit medewerkers van Pax Christi, parochiefederatie Heuvelland, vzw Rivo Torto, de Vlaamse Minderbroeders- kapucijnen en het centrum voor Vredesethiek (KUL). 'Vredesgemeente: een engagement' is gebaseerd vnl. op uitgaves van de VVSG rond de 17 duurzaamheidsdoelstellingen. 'Vredesbeleid- vredesopbouw' haalt zijn inspiratie vnl. uit een onderzoek  van het Vlaamse Vredesinstituut: Vredesopbouw en conflictpreventie in het Vlaams buitenlandbeleid ( 2015) en uit thematische magazines van Pax Christi rond vredesbeleid.

Onderzoekvredesopbouw En Conflictpreventie In Het Vlaams Buitenlandbeleid
PDF – 2,7 MB 125 downloads

Opbouwende correcties, voorstellen, aanvullingen, opmerkingen ea  op de inhoud van deze website zijn steeds welkom. We kijken- binnen de twee weken- voor een antwoord. 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.